Blank inside.

White envelope.

Size: 167 x 173mm.

 

Happy Birthday

£2.95Price