Blank inside.

White envelope.

Size: 167 x 173mm.

 

Happy Birthday Lovely

£2.95Price